Fjölmenning

Þróunarverkefni um málrækt til næstu ára ; leikskólarnir Holt og Ösp, Fellaskóli, Þjónustumiðstöð Breiðholts, Skóla- og frístundasvið og Háskóli Íslands.

Okkar mál – Samstarf um menningu, mál og læsi í Fellahverfi

Meginmarkmið verkefnis :

-að auka samstarf skóla í Fellahverfi‚ og stofnana í Breiðholti með það að leiðarljósi að e„fla félagslegan jöfnuð, námsárangur og vellíðan barna í hverfi‚nu.
-að auka samstarf milli leikskólans Aspar, leikskólans Holts, Fellaskóla og frístundaheimilisins Vinafells í Fellaskóla.
-að e„fla samstarf skóla- og frístundastarfs við Þjónustumiðstöð Breiðholts með velferð barna og f‰ölskyldna að leiðarljósi.
-að nýta þau tækifæri sem felast í samstar‚fi við stofnanir í nærsamfélaginu s.s. Menningarmiðstöðina Gerðuberg, Borgarbókasafn, heilsugæslu, íþróttafélög og önnur félagasamtök.
-að e„fla foreldrasamstarf í leik- og grunnskóla.
-að auka þekkingu kennara og starfsfólks á þeim þáttum sem hafa áhrif á máltöku og læsi allra barna með sérstakri áherslu á börn með annað móðurmál en íslensku.
-að e„fla fagleg vinnubrögð og færni kennara í starfi‚ með margbreytilegum barna- og foreldrahópi.
-að þróa og innleiða f‰ölbreyttar kennsluaðferðir í hverjum skóla fyrir sig sem miða að því að jafna tækifæri barna til náms.
-að afrakstri verkefnisins verði miðlað á ‰fjölbreyttan hátt til annarra er gagn hafa af.

Prenta | Netfang